Aap Noot Scratch is een samenwerking van Cultuurcoach Oudewater, Touwmuseum de Baanschuur, Cym Crea Computer, Geschiedkundige Vereniging Oudewater, de Oudewaterse basisscholen en Stichting ALL. Het project is mogelijk gemaakt door bijdragen van het Luciafonds Oudewater en het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Cultuurhuis Oudewater

Programmacoördinator/cultuurcoach
Saskia Wulterkens
saskia.wulterkens@bibliotheekhgh.nl
06 18127095

CYM Creatieve Computercursussen
Simone van Groenestijn
info@crea.computer
06 23 76 43 95