Op de voorpagina van de IJsselbode, op de dag dat het project “Aap Noot Scratch” dan echt van start gaat!
(Lees de tekst onder de afbeeldingen.)

Geschiedenis en toekomst komen samen in Aap, Noot, Scratch
door Ellen van Leeuwen – De IJsselbode, dinsdag 10 maart 2020

Vandaag zijn de leerlingen van groep 7 en 8 van de Mariaschool in Oudewater gestart met het project Aap, Noot, Scratch. In dit project maken de leerlingen kennis met computerprogrammeren, kunst én de geschiedenis van Oudewater. Later dit schooljaar of na de zomervakantie volgen de andere vier basisscholen.

Tijdens Aap, Noot, Scratch leren de leerlingen tijdens zes lessen de basisprincipes van het programmeren in het programma Scratch. Kunstenares Simone van Groenestijn verzorgt de lessen. “Ik leer programmeren vanuit een kunstachtergrond. Het gaat mij er vooral om dat kinderen leren hoe ze iets wat ze zelf bedenken ook kunnen maken op de computer. Dat ze in plaats van te gamen ook zelf een spel kunnen maken. Hier hebben ze zoveel aan voor in de toekomst!”

Samenwerking
Tijdens het programmeren leren de leerlingen ook over de geschiedenis van Oudewater. Ze maken een fotoverhaal met foto’s van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater. Ze worden hierbij geïnspireerd door een film met verhalen van historica Nettie Stoppelenburg. Ook bezoeken ze Touwmuseum Oudewater. Cultuurcoach Saskia Wulterkens legt uit hoe het project met deze verrassende combinatie tot stand is gekomen: “Vanuit de plaatselijke musea ontving ik signalen dat ze meer wilden samenwerken met de scholen. Ook de scholen waren hierin zoekende. Daarnaast wilden zij digitale vaardigheden in de klas meer vormgeven. In het voorjaar van 2018 kreeg ik een mailtje van het Fonds voor Cultuurparticipatie over een initiatief waarmee ze erfgoed- en mediakunst wilden stimuleren. Dat was een uitgelezen kans.”

Ver weg en toch dichtbij
Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert het meedoen aan cultuur door het subsidiëren van culturere initiatieven op scholen en in de vrije tijd. In 2018 stelt zij landelijk geld ter beschikking voor projecten ter bevordering van kennis over cultureel erfgoed of mediakunst. Saskia en Simone besluiten hun disciplines te combineren en samen het project op te zetten. “Ook hebben we gekeken naar de lokale geschiedenis, zodat kinderen daar een goede link mee hebben”, legt Saskia uit.

In het project staat de geschiedenis van Oudewater honderd jaar geleden centraal. Simone: “Honderd jaar is ver weg, maar tegelijkertijd dichtbij. Er zijn nog mensen die erover kunnen vertellen. Bovendien is dat het begin van onze tijd, met alle technische ontwikkelingen. Ook de opkomst van de computer is daar begonnen: de telefoon is de voorloper van hoe we nu met elkaar omgaan. We brengen zo de geschiedenis en de toekomst samen.”

Met het project hopen Saskia en Simone dat de docenten ervaren hoe gemakkelijk je programmeren onderdeel kunt maken van het lesprogramma. “Je kunt het verbinden met andere lessen, dan levert het je tijd op in plaats van dat het extra tijd kost! Bovendien vinden de kinderen het heel leuk!”

De eerste video van het project is al te zien op www.aapnootscratch.nl

De IJsselbode – 10 maart 2020